Aktualna analiza obligacji i innych instrumentów finansowych


Zerokuponowe - to instrumenty nie wypłacające odsetek od wartości nominalnej. Obligacje te sprzedawane są z reguły z dyskontem, czyli poniżej wartości nominalnej. Ich wykup natomiast następuje oczywiście po wartości nominalnej. 
Kuponowe - zobowiązują one emitenta do okresowego płacenia kuponu (czyli jak wspomniano, odsetek od wartości nominalnej). Terminy płatności kuponu ustalone są w obligacji (płatność może być dokonywana np. na koniec każdego półrocza lub roku). 
o stałym oprocentowaniu - oprocentowanie w tym przypadku ustalone jest w momencie sprzedaży i obowiązuje aż do dnia wykupu. 
Indeksowane - oprocentowanie takiej obligacji oparte jest z reguły o tzw. stopę bazową i powiększone o marżę. Stopą bazową może być na przykład stopa inflacji lub stopy procentowe określane na rynkach międzybankowych.
Zamienne - dają inwestorowi prawo do zamiany obligacji na akcje emitenta obligacji.
Wymienne - dają inwestorowi prawo do zamiany obligacji na akcje innego podmiotu niż emitent obligacji.
z opcjami:o call (kupna): przyznają emitentowi prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części zobowiązania,o put (sprzedaży): dają prawo inwestorowi do sprzedaży danej obligacji emitentowi, po określonej cenie, w określonych wcześniej terminach.
Mając na uwadze powyższe, łatwo wywnioskować, iż emitenci mogą, w zależności od swoich potrzeb oraz popytu panującego na rynkach kapitałowych, wybrać odpowiedni rodzaj instrumentu dłużnego. Oczywiście nie wszystkie rodzaje są wybierane przez emitentów, jednakże widoczne jest, iż istnieje bardzo wiele rodzajów obligacji, które posiadają charakterystyczne dla siebie cechy.

Oprócz zaprezentowanej wcześniej metody wyceny (tzw. dyskontowej), w literaturze można znaleźć inną, która uwzględnia zmienność stóp procentowych. Wykorzystuje ona dwumianowe drzewo stóp procentowych, które w sposób graficzny prezentuje jednookresowe terminowe stopy procentowe. Ta metoda zakłada, jak wspomniano, konstrukcję drzewa, na podstawie:
krzywej stóp zwrotu dla emitenta,• założonego wcześniej procesu generowania stóp procentowych,
założonej wcześniej zmienności stóp procentowych.
Jeśli będą Państwo chcieli, wówczas pokażę sposób wyceny przykładowej obligacji za pomocą drzewa dwumianowego, choć w sumie nie robi się tego często.
W razie pytań proszę o kontakt,
Marcin Halicki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Wtorek
31 Marca 2015
Imieniny obchodzą
Amos, Balbina, Beniamin, Dobromira,
Gwidon, Kirył, Korneli, Kornelia

Do końca roku zostało 276 dni.
Zodiak: Baran